LOGO-VAN-DELDEN-op-geel.jpg
vastgoed
kantoorruimte
Projectteam
aannemersbedrijf
aannemersbedrijf aannemersbedrijven aannemersbedrijven aannemersbedrijven
onderhoudstermijn

Binnen de bedrijfscultuur van Van Delden Bouw staat de mens centraal. Het management beseft dat echte motivatie niet alléén wordt gestimuleerd door de beloning. Door alle medewerkers intensief bij het beleid te betrekken en de waarde van ieder individueel personeelslid te onderkennen, streeft het bedrijf naar een plezierige werksfeer waarin collectieve prestaties op niveau kunnen worden neergezet.

De sfeer wordt nogeens versterkt doordat de personeelsleden een hecht team vormen. Er wordt niet of nauwelijks gewerkt met periodieke contracten. Een vaste ploeg, zo is de filosofie, vormt een voorwaarde om de gestelde kwaliteitsnormen te halen.

In haar streven naar verantwoorde groei speelt het welzijn en de bestaanszekerheid van alle medewerkers een rol. De secundaire arbeidsvoorwaarden voorzien dan ook, door alle geledingen heen, in mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing.