monumentenzorg
Trappen
timmerwerkplaats
Houtbewerking
timmerfabriek
Groningen
bouwteam directievoering metselwerk timmerwerk
Aannemingsbedrijf

Binnen de organisatie zijn alle verantwoordelijkheden effectief afgebakend. Door de aandacht die het bedrijf schenkt om de juiste persoon op de juiste plek te zetten, worden individuele capaciteiten optimaal benut. De lijnen zijn kort en de communicatie direct. Op deze wijze kan snel en allert op wisselende situaties worden gereageerd.

Vanuit de directie wordt de motivatie van alle medewerkers bevorderd door, naast het toekennen van individuele verantwoordelijkheden, ze in discussies te betrekken. Van Delden Bouw brengt daarmee het gezegde "de hersenen van een manager zitten onder de pet van het personeel" in praktijk. Het hele team wordt met betrekking tot het beleid en in uitvoeringstrajecten - niveau-gerelateerd - bij beslissingen betrokken.

Van Delden Bouw voert een actief opleidingenbeleid en is erkend leerbedrijf. Binnen de organisatie krijgt iedereen een kans zich verder te ontplooien. Ten aanzien van het bouwpersoneel stelt het bedrijf minimaal LBO-niveau (met voorkeur aangevuld met vervolgopleidingen) verplicht. De voormannen hebben bij voorkeur een opleiding op MBO-niveau genoten, terwijl leidinggevenden en MT-leden een HBO-opleiding hebben gevolgd.

Het bedrijf werkt met een vaste kern van mensen in projectteams. Voor specialistische werkzaamheden wordt samengewerkt met zorgvuldig geselecteerde onderaannemers.
 

onderaannemersbouwondernemingen 


^