systeembouw
Onderhoud
Verbouw
Verbouwen
Renovatie
Kielwindeweer
utiliteitsbouw Winkelbouw Industriebouw Utiliteisbouw
woningbouw

Van Delden Bouw streeft naar langdurige relaties, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat. Het bedrijf hanteert de hoogsthaalbare gunstige en duidelijke condities in relatie tot de markt.
Op deze wijze tracht het bedrijf de in haar beleidsplan geformuleerde doelstelling, 'het realiseren van een jaarlijkse groei en rendementverbetering door in te spelen op de eisen die de opdrachtgever aan haar stelt', optimaal te realiseren.
Binnen het beleid zijn hiertoe de kaders en de richting aangegeven die leidend en bepalend zijn. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn een goede communicatie over het uitvoeringsbeleid naar alle betrokkenen en een periodieke evaluatie van de uitvoering. Waar nodig vindt periodieke actualisatie van het beleid plaats.

Directie en medewerkers van Van Delden Bouw zijn zich bewust van de maatschappelijke context waarin zij werken. Het bedrijf zal aan opdrachtgevers, bij wie twijfels bestaan omtrent moraliteit en ethiek, geen offertes verstrekken of andere dienstverlening aanbieden.
In al haar adviezen en werkzaamheden wordt aan de zorg voor mens en het milieu een hoge prioriteit toegekend, conform de normen die zijn vastgelegd volgens NEN-ISO-9001 en de VCA**-criteria.